Søg
  • Christian Ørum

I skolen

Det at være en del af et bredt fællesskab er et godt og meget vigtigt udgangspunkt for alle børn. Da langt de fleste børn med ADHD går på en almindelig folkeskole i en almen klasse, ca. én elev med ADHD i hver klasse, er det afgørende at de oplever en særlig støtte til at klare sig godt som muligt i skolen. Den rette støtte skal hjælpe til at den enkelte elev oplever sig som en aktiv deltager i det fysiske, faglige og sociale fællesskab.

Følgende tiltag vil give barnet bedre forudsætninger for at mestre skoledagen:

  • Struktur, forudsigelighed og differentiering i tilrettelæggelse af undervisningen.

  • Minimere mængden af sanseindtryk der kan distrahere.

  • Mulighed for at tage pause og behov for bevægelse.

  • Henvendelse direkte til eleven med et enkelt og tydeligt budskab.

  • Støtte til at udfylde ekstra tid og til at indgå i gruppearbejde.

  • Hjælpe med at opretholde venskaber og indgå i sociale relationer.

Kan man få disse tiltag integreret i hverdagen, vil det ikke kun være børn med ADHD der vil trives bedre, da alle børn vil have gavn af dem.


Af Marianne Holst Pedersen, inklusionspædagog til ADHD-elever

9 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Uddannelse og arbejde

Uddannelse og arbejde er vigtigt, men grundskolen er vejen dertil. Med ADHD eller ADD vil du højest sandsynligt kunne genkende, at det der med skole, uddannelse og job er noget af en udfordring for di

Bubbles I/S

Cvr. Nr.: 41126035​

7400 Herning

Sider

  • Grå LinkedIn ikon
  • Grå Facebook ikon

+45 42416970